Bibliografija

Održavao je predavanja na domaćim i međunarodnim znan­stvenim skupovima, predstavljao knjige, recenzirao knjige i članke za znanstvene časopise i zbornike znanstvenih skupova. Objelodanio je radove u zbornicima:

  • Bruno Pezo (ur.), Čuvari baštine, Imotski, 1989.;
  • Vladimir Horvat (ur.), Isusovci u Hrvata, Zagreb, 1992.;
  • Marko Babić, (ur.), Sveta Marija, Makarska, 1990.;
  • Valentin Pozaić (ed.), Jesuits among the Croats, Zagreb, 2000.;
  • Hrvatin Gabrijel Jurišić (ur.), Kačić. Zbornik u častfra Karla Jurišića, Split, 1993.;
  • Marko Babić (ur.), Aktualnost predaje, Makarska, 2003.

Od 1982. do 2002. god. bio je urednik liturgijsko-pastoralnoga časopisa Služba Božja i urednik više knjiga i nizova teoloških i otačkih djela.

Objelodanio je knjigu liturgijsko-pastoralnoga sadržaja
U Marijinoj školi. S Marijom kroz liturgiju, Split, 2009.

Članci: Psalmi u misnom bogoslužju (Služba Božja 1/2010.)